Write a c program to find the roots of a quadratic equation
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main(){
    int a,b,c;
    double x,y,d;

    printf("Enter a , b , c of quadratic equation: ");
    scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);

    //calculating the value of d
    d = sqrt(b * b - 4 * a * c);

    //Checking real solution is possible or not
    if(d<0){
         printf("Real number root is not possible");
         exit(1);
    }
    //finding the root of quadractic equation
    x = (-b + d) / 2 * a;
    y = (-b - d) / 2 * a;

    //printing the root of the quadractic equation
    printf("Solution of quadratic equation are %lf , %lf",x,y);

   
    return 0;
}

1 comment:

 1. tay phải của hắn bắn ra một luồng thanh mang.

  - Đoạt Hồn Chỉ.

  - Xoẹt xoẹt.

  Một sợi hoàng mang từ trong tay của Nhạc Thành bắn ra, một lực lượng khổng lồ dây dưa, đồng thời tiêu tán ở trên không trung.

  - Gào, hú.

  Mà đúng lúc này một con thú từ dưới đất phóng ra, đánh về phía Nhạc Thành.

  Trên người con ma thú này tràn ngập một mảng sáng, đồng thời trong miệng còn có một răng nanh bén nhọn.

  - Ám Ảnh Kiếm.
  dongtam
  mu moi ra hom nay
  tim phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhạc sàn
  tổng đài tư vấn luật
  văn phòng luật hà nội
  tổng đài tư vấn luật
  thành lập công ty trọn gói
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm tiếng anh
  Nhạc Thành lúc này cũng không có thời gian đánh giá con ma thú này, thủ ấn của hắn đánh ra, ba luồng kiêm quang đánh về phía con ma thú.

  - Gào hú.

  Con ma thú này thấy Nhạc Thành bắn ra ba Ám Ảnh Kiếm thật bất phàm thì gầm nhẹ một tiếng, một mảng quang mang màu xám tràn ngập.

  ReplyDelete